Regler

regler, friskyttarna

Generella riktlinjer

Vi tror på våra medlemmars förmåga till sunt förnuft och gott omdöme. Av den anledningen är vår målsättning att ha ett så litet regelverk som det bara möjligt.

Dessvärre har erfarenheten genom åren lärt oss att några riktlinjer trots allt är nödvändigt för att vi som community skall kunna leva upp till Friskyttarnas spelfilosofi.

Namnval

Tänk igenom det namn du väljer till din karaktär, samt namnet på vårt forum.

Fråga dig själv. Kan namnet uppfattas som stötande? Bryter namnet mot någon av Friskyttarnas regler eller ditt spels naming policy?

Är du osäker på ditt namnval, fråga oss. Vi hjälper dig gärna!

Uppförande

Inom Friskyttarnas uppmuntras prat och skoj, både i Mumble och spelets chattar.

Men av respekt för varandra, ber vi alla medlemmar att i så hög grad det är möjligt att undvika svordomar, könsord och annat grovt språk.

Detta gäller i spelens chattkanaler, så väl som på vårt forum och i Mumble.

Viktigt

Rasism, sexism, mobbing, kränkande särbehandling och drogrelaterade diskussioner accepteras inte.
Det är varje medlems skyldighet att leva upp till Terms of Service och Code of Conduct i de spel ni är aktiva inom. Lever ni inte upp till ovanstående krav kommer det att rendera i att ni får lämna Friskyttarnas Community.

Är det något du är osäker på rörande våra regler?

Gå till forumet och skicka ett pm till community staben eller våra officerare!