FAQ

Vad är målsättningen med Friskyttarna?

Friskyttarna är en ideell spelgemenskap vars målsättning är att främja intresset för MMORPGs och onlinespelande inom alla åldersgrupper oavsett individuell förmåga, könstillhörighet och sexuell läggning.

Hur länge har denna spelgemenskap existerat?

Friskyttarna startade den 20 april 2010.

I vilket spel startade Friskyttarna sin första guild?

Egentligen skapade vi vår först guild i Allods Online redan 2009, men då gick vi under ett annat namn. Friskyttarna grundades i Midgård vilket ni kan läsa om i vår historia. Spelet i fråga var alltså Lord of the Rings Online.

Är Friskyttarnas verksamhet vinstdrivande?

Nej, Friskyttarna är en 100% ideell Community. Vår enda drivkraft är det brinnande intresset för massiva onlinespel.

Får ni bidrag som täcker era kostnader?

Friskyttarna är inte medlem i Sverok eller liknande spelförbund och uppbär därför inget bidrag. Vi står för alla omkostnader själva. Den årliga kostnaden för webbhotell, hemsida, forum, mumble server, mm uppgår till ungefär 3000kr.

Kan jag donera pengar till er Community?

Ja, på två olika sätt. Antingen genom att donera direkt till driften av vår Mumble server. Eller genom att handla i vår medlemsshop, där varje produktköp genererar 10kr som hjälper oss att täcka våra omkostnader för mumble server, webbhotell, etc.

Hur kan jag som vanlig medlem hjälpa vår Community?

Det bästa sättet är helt enkelt genom att vara aktiv på vårt forum. Är du aktiv även på andra spelforum kan du slå ett slag för Friskyttarna genom att sätta vårt namn i din forumsignatur och länka till vår hemsida. Det är mycket uppskattat!

Jag är redan med i en av era spelsektioner, varför måste jag skriva en ny ansökan om jag vill gå med i en annan spelsektion?

Vi har olika officerare i varje spelsektion. Vår Community har flera tusen medlemmar och det finns ingen realistisk möjlighet att officerarna skall kunna känna till alla medlemmar. Därför måste du skriva en ny ansökan om du tänker gå med i en annan spelsektion.

Hur ansluter jag mig till er Mumble server?

Du hittar både guide och Mumble kanaler på följande sida http://friskyttarna.eu/mumble

Får man vara med i andra guilder samtidigt som Friskyttarna?

Generellt sett är det inget vi ställer oss positiva till, då vi vill värna om vår varma och unika gemenskap. Men på senare tid har nya spel lanserats som gör det svårt att följa den policyn och därför tar vi individuella beslut för varje spel.

När skapar ni en ny spelsektion?

Det är en dynamisk process där vi hela tiden följer intresset bland gamers generellt och hos våra medlemmar. När ett spel skapat forumdiskussioner och bibehållit en hög intressenivå bland våra medlemmar under en längre period, tas frågan upp för diskussion i vår Community stab.

Hur väljer ni server i nya spel?

Val av server samt allians/faktion, är det ett beslut som tas av Community staben i samråd med spelsektionens officerare. Beslutet grundas på ett flertal olika kriterier. Det avgörande är vad vi tror är bäst för Friskyttarna i det långa loppet. Vilket inte alltid sammanfaller med vad som allmänt kanske är mest populärt för ögonblicket.

När det gäller servers föredrar vi en bra mix av olika nationaliteter och gillen. Valet av allians/faktion respektive PvE/PvP är avhängigt spelens mekanismer och fattas på individuell basis.

Hur blir man officer?

Det är olika beroende på om det är en ny sektion som är under uppstart eller om det är en etablerad sektion som skall utnämna en officer. I det förstnämnda fallet tar Community staben en diskussion och därefter tillfrågas lämpliga kandidater.

I det andra fallet är det officerarna i respektive spelsektion som tar beslut kring nya officerare. Själva urvalsprocessen handlar inte om hur duktig någon är på ett visst spel, utan främst om personlig lämplighet och tidigare visad hjälpsamhet/aktivitet i gillena och på forumet.

Kan jag vara medlem i er Community även om jag inte spelar i något gille?

Absolut, långt i från allt på våra forum är spelrelaterat. Du är varmt välkommen att bli medlem och delta i våra forumdiskussioner, även om du inte är aktiv i något av våra spel.

När stänger ni ned en spelsektion?

Det sker när en spelsektion uppvisat ingen eller väldigt låg aktivitet under en längre period.

Fick du svar på dina frågor?

Om inte, bege dig direkt till vårt forum och fråga oss. Vi svarar med en gång. Oavsett om du är ung eller senior gamer, är du välkommen i Sveriges trevligast onlinespels community!