Lord of the Rings Online

Vårt kinship

Välkommen till Midgård och Friskyttarna. Vi har ett väl etablerat rank 10 kinship på Evernight, med en bra blandning av aktiva medlemmar i alla nivåer, åldrar och kön.

Frånsett våra aktiviteter i spelet, har vi också en populär IRL-träff i början av varje år i Lund, dit alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Information

Server: Evernight EU
Kinshipet skapat: 2010-04-20
Kinshipshus: Tol Falthui, Bronadath, Belfalas Homesteads
Officerare: Lab, Tjiip, Nomu, Reapzio

Rekrytering

Är du intresserad av att bli medlem i Friskyttarnas LotRO kinship?
Läs och följ instruktionerna i vår rekryteringsinformation.

Discord

Användande av Discord är generellt inget krav. Däremot förutsätter vi att du som är med i gruppaktiviteter sitter på Discord och kan lyssna på det som sägs.

Fick du inte svar på din fråga?

Gå till vårt forum och ställ frågan direkt till medlemmarna i LotRO.